Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3578/10 , Stran 1317
Naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-289, faks 04/58-69-270, elektronski naslov: edita.granatir-lapuh@jesenice.si. Predmet javnega poziva Zbiranje vlog o zainteresiranosti za sodelovanje pri obnovi in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom, v skladu s sprejetimi prostorskimi plani ter v okviru določil smernic razvoja območja Fiprom. Neizkoriščen objekt na območju Fiproma leži v osrednjem delu mesta Jesenic, na območju Stare Save. Objekt stoji na zemljišču s parc. št. 902/52 (del), 902/51 in 901/5, vse k.o. Jesenice. V naravi predmetni objekt predstavlja opuščeno industrijsko halo s tlorisnim gabaritom 114,20 x 25,00 m. Območje Fiproma je eno od prej degradiranih industrijskih območij na področju Občine Jesenice. Območje postaja novo mestno središče z vsemi mestotvornimi funkcijami v neposredni bližini. V letih do 2009 je bilo območje Fiproma ustrezno komunalno opremljeno, urejene pa so bile tudi povezave do območja. Zakaj je to poslovna priložnost? – v strategiji Občine Jesenice je območje na katerem stoji predmetni objekt predvideno kot mestno središče; – oddaljenost od predora Karavanke (mejni prehod z Avstrijo) približno 3 km; – v letu 2009 končana investicija s katero se je območje na novo komunalno uredilo; – zagotovljena parkirna mesta, možnost investiranja v dodatnih 80–100 parkirišč; – v letu 2012 se predvideva konec investicije v izgradnjo tržnice, ki bo locirana v neposredni bližini (približno 200 m vzhodno od predmetnega objekta), s čimer bo zaključen investicijski cikel na območju Fiprom; – možnost sodelovanja zasebnega partnerja že v fazi idejne zasnove obnove in oživitve predmetnega objekta; – vse možnosti sodelovanja javnega in zasebnega partnerja so še odprte. Nezavezujočo vlogo o zainteresiranosti lahko vloži: vsaka pravna ali fizična oseba, ki je zainteresirana za sodelovanje pri obnovi in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom. Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati: – osnovne podatke o vlagatelju ter navedbo dejavnosti vlagatelja, – predstavitev načina sodelovanja pri obnovi in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom, – opredelitev možnosti in načina vlaganja v rekonstrukcijo in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom, – opredelitev predvidenega finančnega in terminskega plana vlaganj. Dokumentacija Zainteresirani ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice na Oddelku za gospodarstvo (kontakt:Tanja Antonič, tel. 04/58-69-302, email: tanja.antonic@jesenice.si, Mojca Konobelj, tel. 04/58-69-266, email: mojca.konobelj@jesenice.si) ali na spletni strani: www.jesenice.si. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled predmetnega objekta. Javni poziv se objavi v Uradnem listu RS, časopisu Finance ter lokalnih medijih. Po prejemu vloge bo z vsakim zainteresiranim ponudnikom opravljen razgovor o možnostih vlaganja in sodelovanja oziroma sklenitve javno zasebnega partnerstva za rekonstrukcijo in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom. Rok za predložitev vloge o zainteresiranosti: vlogo o zainteresiranosti je potrebno vložiti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice z oznako »Javni poziv – obnova in oživitev objekta na območju Fiprom«, od dneva objave v časopisu Finance do vključno 25. 6. 2010.

AAA Zlata odličnost