Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3526/10 , Stran 1311
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja objekta s površino 109,04 m2 in dvorišča s površino 673 m2, pri strelišču v Panovcu (parc. št. 397/1, k.o. Rožna dolina) v najem. 2. Pogoji razpisa so: – objekt z dvoriščem se oddaja v najem za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, – predmet razpisa se oddaja v najem predvidoma od 1. 7. 2010 dalje, – vsi obratovalni stroški (elektrika, voda ipd.) bremenijo najemnika. 3. Izklicna mesečna najemnina je 430,00 EUR/mesečno. Najemnina se bo mesečno valorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. 4. Ponudnik naj v pisni ponudbi navede – predstavitev ponudnika in opis dejavnosti, ki jih nameravajo opravljati, – ponujeno mesečno najemnino, ki ne sme biti nižja od izklicne. 5. Ponudbe morajo biti dostavljene najkasneje do 14. 6. 2010, do 13. ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, glavna pisarna (38/I), Nova Gorica, z oznako Ponudba – Panovec – Ne odpiraj. 6. Merila za izbor: – vrsta in obseg dejavnosti (gostinske, kulturne, športne ipd.), ki jih nameravajo opravljati, – višina ponujene mesečne najemnine, MO NG si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. 7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi MO NG, pisarna št. 13/I ali po tel. 05/33-50-125 ali GSM 041/391-900. 8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne 14. 6. 2010, ob 13. uri, v Stekleni dvorani (I. nadstropje) stavbe Mestne občine Nova Gorica. 9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 23. 6. 2010.

AAA Zlata odličnost