Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3561/10 , Stran 1309
Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 88/01 in 102/01) Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto direktorja (M/Ž). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri s 5 let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih. Delovne izkušnje v stroki so izkušnje na komunalnem, gradbenem ali sorodnem področju. Kandidati morajo prijavi predložiti: – kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej opravljali; – program delovanja in razvoja Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v naslednjih 4 letih. Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom „Ne odpiraj – javni razpis za direktorja“. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Henigman Andreja, na tel. 01/836-06-50. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi skupščine JKP Komunala Ribnica d.o.o.

AAA Zlata odličnost