Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 04-142/10 Ob-3540/10 , Stran 1308
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91 in 8/96) in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Svet j.z. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva c. 38a, 4000 Kranj, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) zavoda. Kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri s specializacijo ene od strokovnih usmeritev po sistemizaciji delovnih mest zavoda (ginekologija in porodništvo, pediatrija, anesteziologija), – najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju dela zavoda, od tega najmanj dve leti z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjena za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4-letnim mandatom. Mandat kandidatu oziroma kandidatki začne teči v oktobru. Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti zavoda. Vpogled v dokumente je možen po predhodni najavi po tel. 04/208-28-42, med 10. in 12. uro. Kandidature s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let morajo kandidati oziroma kandidatke poslati v 15 dneh po objavi razpisa na gornji naslov, priporočeno v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Za razpis direktorja oziroma direktorice«. O izboru bodo kandidati oziroma kandidatke obveščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa Sveta javnega zdravstvenega zavoda BGP Kranj.

AAA Zlata odličnost