Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 430-40/2010-3 Ob-3586/10 , Stran 1251
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje prijavni rok zaradi uskladitve razpisa z italijansko stranjo. V javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011–2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/10 z dne 23. 4. 2010, pod številko objave Ob-2821/10, se spremenita 9. točka in 10. točka razpisa tako, da se podaljša rok za predložitev prijav: Točka 9: Rok za predložitev prijav je 15. junij 2010, do 12. ure. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011–2013« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, v glavno pisarno agencije. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 15. 6. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, do 15. 6. 2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-IT-04-A/2010) in B (ARRS-MS-IT-04-B/2010). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-IT-04-A-2010-Pr in ARRS-MS-IT-04-B-2010-Pr (s končnico .doc oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 15. 6. 2010, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti, kot prilogi na naslov razpis-italija11-13@arrs.si. Točka 10: Odpiranje prijav bo 18. 6. 2010, ob 10. uri, v prostorih agencije.

AAA Zlata odličnost