Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 428/10 Ob-2998/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 428/10, z dne 23. 4. 2010, je bilo stanovanje številka 06, v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Center 4, Črna na Koroškem, s skupno stanovanjsko površino 76,26 m2; ki stoji na parc. št. 80/8, vl. št. 151 k.o. Črna, last dolžnika in zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2010, sklenjene med prodajalko Občino Črna na Koroškem in Maticem Vidovškom kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 31.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 19. 5. 2035, skupaj s pp, v korist zastavnega upnika Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, mat. št. 5860580, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina