Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 168/10 Ob-2995/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 168/10; DK 07/10 z dne 21. 4. 2010, je bilo stanovanje številka 17, v III. in I. etaži poslovno stanovanjske stavbe številka 1285, ki se nahaja na naslovu Meljska cesta 5, Maribor, stoječe na parceli številka 2213 in 2214 katastrska občina Maribor-grad, v izmeri 55,20 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot celoti in je last zastaviteljice Raković Hazemine, rojene 20. 7. 1959, stanujoče Meljska cesta 5, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2008, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach, eGen, 8324 Kirchberg an der Raab 159, EIŠ 1870734, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 10.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 5. 2025 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina