Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 345/10 Ob-2994/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 345/10 z dne 21. 4. 2010, je enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 50,90 m2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Pot na kolodvor 2, 4000 Kranj, s številko stavbe 1898 v k.o. Kranj (2100-1898), stoječe na parc.št. 174/2, k.o. Kranj, last Branka Gorgiev in Dobrile Gorgieve, obeh Pot na kolodvor 2, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 11. 2003, sklenjene s prodajalcem Alenom Behek, Škofjeloška cesta 19, Medvode, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 57.000,00 EUR, z letno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,750%, z vračilom v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 1. 5. 2025, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pripadki ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost