Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 344/10 Ob-2993/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 344/10 z dne 21. 4. 2010, je stanovanje št. 13, v neto tlorisni površini 94,35 m2, v peti etaži stanovanjske stavbe Vrečkova ulica 11, Kranj, s številko stavbe 235 v k.o. Huje, stoječe na parc. št. 164/1, parc. št. 164/2, parc. št. 164/3 in parc. št. 164/4, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, z ident. št. dela stavbe 2122-235-13, v solasti Venca in Adrijane Dimitrovske, obeh Tupaliče 52, 4205 Preddvor, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 4. 2010, sklenjene s prodajalko Leopoldino Bogataj, Kladje 8A, Gorenja vas, zastavljena v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,500%, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 5. 2025 in z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost