Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

SV 164/10 Ob-2992/10 , Stran 1032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 164/10; DK 06/10 z dne 20. 4. 2010, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 5, v izmeri 85,18 m2, kar se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Smetanova ulica 32, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1474 katastrska občina Koroška vrata; last dolžnice – zastaviteljice Mateje Logar do 1/1; zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 4. 2030.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina