Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2979/10 , Stran 1004
Predmet dajanja ponudb je nakup: 474 delnic družbe CIMOS, avtomobilska industrija, d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, matična številka 5040302, z oznako CIMR, kar predstavlja 1,34% osnovnega kapitala družbe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: 1. Ponujeno ceno, ki mora biti izražena s točno določenim evrskim zneskom. 2. Način in rok plačila. 3. Rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora biti veljavna vsaj 14 dni od dneva ko prispe na sedež prodajalca. 4. Ponudba se lahko nanaša na odkup celotnega ali le na del ponujenega paketa delnic. 5. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Če je ponudnik pravna oseba, mora ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbo je potrebno poslati na naslov: 3SIGMA d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, s pripisom: Ne odpiraj – CIMR, najkasneje do vključno 12. 5. 2010. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu dela ali celotnega paketa delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. V primeru prodaje delnic bo izbrani ponudnik prejel pisno izjavo prodajalca o sprejemu ponudbe. Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo v roku 14 delovnih dni po prejemu izjave o sprejemu ponudbe s prodajalci sklenil pisno pogodbo o prodaji delnic. Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik, od 10. do 12. ure, pri Leonu Žiberni, tel. 01/401-20-50.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina