Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Št. 362/2010 Ob-2914/10 , Stran 1004
in zato poziva ugledne raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade I. Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo na področju ved o življenju in okolju in Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inšituta se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so primerljive s svetovno kvaliteto. Obe nagradi se podeljujeta posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je nastal v več desetletjih. Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2010 podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo in največ dve Nagradi Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke. III. Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 2.000 EUR neto in svečano listino. Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR neto in svečano listino. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – biografija kandidata, če je predlagana za Veliko nagrado Miroslava Zeia; – bibliografija kandidata (največ ena stran A4) za zahtevano obdobje (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini); – utemeljitev za podelitev Velike nagrade Miroslava Zeia NIB, naj poleg strokovne utemeljitve najpomembnejših dosežkov kandidata na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, vsebuje tudi kandidatovo delovanje na drugih področjih, povezanih z njegovim ožjim področjem delovanja (npr. komunikacija znanosti, pedagoško delovanje …); – strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja; – soglasje kandidata za kandidaturo; – vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)). V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB imenoval izmed znanstvenih svetnikov na NIB in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi: predsednica prof. dr. Marina Dermastia in člani prof. dr. Alenka Malej, dr. Metka Filipič, prof. dr. Milena Horvat in akademik prof. dr. Robert Zorec. Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli. Odločitev komisije bo javno objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo v drugi polovici 2010 na slovesni akademiji ob 50. letnici NIB. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na NIB. VI. Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB je potrebno poslati do 31. 5. 2010, v enem izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Nacionalnega inštituta za biologijo, Dunji Gogala, na elektronskem naslovu: dunja.gogala@nib.si in tel. 05/923-27-07.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina