Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

Ob-2978/10 , Stran 1000
Skladno s 34. členom Statuta Doma starejših Šentjur, Svet Doma starejših Šentjur, na podlagi sklepa z dne 23. 4. 2010, objavlja razpis za delovno mesto direktorja Doma starejših Šentjur. Za direktorja je po določilih Statuta Doma starejših Šentjur lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami. Od kandidatov se pričakuje, da poleg zahtevanih listin priložijo okvirni program dela, oziroma vizijo dela doma za naslednjih 5 let ter kratek življenjepis. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in pisnimi dokazili na naslov: Svet Doma starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, s pripisom »za razpis direktorja«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljivi kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina