Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 193/10 Ob-2562/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 193/10, z dne 25. 3. 2010, je nepremičnina ident. št. 45.E, stanovanje št. 4, v skupni izmeri 86,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Krekova ulica 8, vpisana pri vl. št. 1623/14, k.o. Maribor-Grad, katere lastnica do celote je Šemsija Beriša, stanujoča Krekova ulica 8, 2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 2010, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 2010, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 2009, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 2009 in kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 2010, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Šemsije Beriša, Djevdeta Berisha in Ramadana Beriša, vsi stanujoči Krekova ulica 8, 2000 Maribor, v višini 33.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost