Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 202/10 Ob-2552/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 202/10, DK 202/10 dne 2. 4. 2010, je bilo zastavljeno stanovanje, v izmeri 78,11 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Trg zbora odposlancev 59, 1330Kočevje, stan. stavba stoji na parc. št. 1242, k.o. Kočevje, last Osterman Aleksandre in Osterman Mirana, vsakega do ene polovice, oba stan. 1330 Kočevje, Opekarska ulica 6, v korist posojilodajalca Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, matična številka: 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.500,00 EUR, ki zapade v plačilo v 36 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 1. v mesecu; prvi obrok zapade v plačilo 1. 6. 2010, zadnji pa 1. 5. 2013, ter z možnostjo oziroma obveznostjo predčasnega vračila skladno z 2. in 8. členom kreditne pogodbe.