Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 102/10 Ob-2524/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 102/10 z dne 29. 3. 2010, je nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje, z ID št. 1886-442-101.E, številka 1, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše, z naslovom Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 56, v izmeri 99,90 m2, ID stavbe 1886-442, stoječe na parc. št. 409, k.o. Zagorje – mesto, katerega solastnika sta vsak do 1 Andrej Remic in Simona Skobe, oba stanujoče Zagorje ob Savi, Farčnikova kolonija 56, zastavljeno s hipoteko na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št. 867129-002, z dne 26. 3. 2010, za zavarovanje terjatve v višini 51.456,00 EUR, dobo vračanja 180 mesecev, in končno zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo dne 8. 4. 2025, z nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni Euribor + 2,60% letno, ki je spremenljiva in znaša na dan odobritve kredita dne 26. 3. 2010 3,236% in efektivno obrestno mero 3,41% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in event. stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237000.