Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 108/10 Ob-2523/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik, iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 108/10, z dne 31. 3. 2010, zastavitelj Boris Podričnik, rojen 23. 3. 1982, Prešernova ulica 42, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, trisobno stanovanje, z oznako št. 13, v 4. nadstropju in shrambo v kleti, ki stoji na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, v večstanovanjski hiši, na naslovu Rozmanova ulica 24B, 6250 Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; stanovanje se sestoji iz 3 sob; 1 kuhinje, 1 shrambe, 1 kopalnice,1 WC-ja, 1 predsobe,1 balkona in 1 kleti, vse v skupni površini 92,70 m2; številka stavbe: 925, ustanovitev in vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 88.000,00 EUR (čista vrednost kredita), s končnim datumom vračila kredita 31. 5. 2035, z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor +2.70% letno; 3-mesečni Euribor na dan odobritve kredita dne 18. 3. 2010 znaša 0.646%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 3.35%, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.