Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 212/10 Ob-2521/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 212/10, z dne 1. 4. 2010, je nepremičnina, stanovanje št. 6, v I. nadstropju večstanovanjske hiše, v Mariboru, Wattova ulica 3, stoječe na parc. št. 790, k.o. Tabor, katere lastnica do celote je Renata Prislan, stanujoča Wattova ulica 3, 2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 4. 5. 2000, zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Renate Prislan, stanujoče Wattova ulica 3, 2000 Maribor, v višini 20.000,00 EUR s pripadki.