Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

SV 268/10 Ob-2520/10 , Stran 818
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, iz Domžal, opr. št. SV 268/10, DK 16/10 z dne 31. 3. 2010 je bilo zastavljeno stanovanje v stavbi s št. 4567, stoječo sedaj na parc. št. 5417/35, k.o. Domžale, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah ter s št. stanovanja 22 (ident. št. 1959-4567-22) (v času sklenitve kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 2005, na naslovu Miklošičeva 13, Domžale) ter last zastavitelja Bernot Mateja do 1/1, zastavljeno v korist zastavnega upnika Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571000, za zavarovanje terjatve v višini 96.000,00 EUR s pp.