Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 478-331/2008 Ob-2588/10 , Stran 807
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2008 (Uradne objave Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2010, s spremembami in dopolnitvami, objavlja delno ustavitev postopka prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Izola, v skladu z 9. točko razpisne dokumentacije in na podlagi Sklepa pristojne Komisije št. 019-3/2007 z dne 6. 11. 2009 (Uradni list RS, 89/09), in sicer za naslednje nepremičnine, kot sledi: a) Nepremičnina 1.E, s parc. št. 1595, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/1, je opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št. 1, in črko G, v izmeri 21,69 m2, na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 19a, z izhodiščno ceno 18.000,00 €. b) Nepremičnina 2.E, s parc. št. 1595, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/2, je opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št. 2, in črko G, v izmeri 16,38 m2, na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola, z izhodiščno ceno 18.000,00 €.