Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 7/2010 Ob-2580/10 , Stran 803
Na podlagi 53. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/ 07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2010 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit, program vodenja zavoda, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbena šola Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.