Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Ob-2516/10 , Stran 801
Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice (m/ž). Kandidat ali kanditatka (v nadeljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevat splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) in 9. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 65/09). Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati: pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2010. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: potrdilo o izobrazbi, potrdilo o pridobljenem nazivu, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo o nekaznovanosti pridobijo kandidati na Ministrstvu za pravosodje) in (neobvezno) kratek življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj. Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja«. Rok za oddajo prijave na razpis je 15 dni od dneva objave razpisa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka oddana na pošto s priporočeno pošiljko. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.