Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 478-97/2010-1 Ob-2550/10 , Stran 798
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: A. Stanovanja 1. Enosobno stanovanje (prazno), z ident. št. 45.E (cela id. št. 1731/1516/21), št. S21, v mansardi, v izmeri 35,05 m2 in ident. št. 46.E, klet št. S21a, (v stanovanjski stavbi na naslovu Povšetova ul. 104D, Ljubljana, ležeči na parc. št. 730/11, podvložek 1404/25, k.o. Udmat (1731), letnik 1969, (tablica Mors 21637). a) Ogled stanovanja: – 19. 4. 2010, od 14. do 15. ure, – 21. 4. 2010, od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 70.300,00 eurov. 2. Dvosobno stanovanje št. 3 (prazno), v PR s kletjo v skupni izmeri 50,71 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Prijateljev trg 6, Ribnica, ležeči na parc. št. 1919, zkv 1690, k.o. Ribnica (1625), letnik 1966, (tablica Mors 27852)), id. št. v celoti 1625-298. a) Ogled stanovanja: – 19. 4. 2010, od 14. do 15. ure, – 20. 4. 2010, od 14. do 15. ure. b) Izklicna cena: 56.100,00 eurov. 3. Dvosobno stanovanje št. 2 (prazno), v KL s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk. podvložek 2965/29, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors 20958), id. št. v celoti 2490-8-29. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2010, od 8. do 9. ure, – 28. 4. 2010, od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 42.000,00 eurov. 4. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno), v III. nad., s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors 20960), id. št. v celoti 2490-8-23. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2010, od 8. do 9. ure, – 28. 4. 2010, od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 63.400,00 eurov. 5. Trisobno stanovanje št. 4 (prazno), v PR, s kletjo, v skupni izmeri 74,03 m2 (po katastru) v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk. podvložek 2965/18, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors 20967), id. št. v celoti 2490-8-16. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2010, od 8. do 9. ure, – 28. 4. 2010, od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 71.400,00 eurov. 6. Dvosobno stanovanje št. 9 (prazno), v I. nad., s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št. 620/29, zk podvložek 2965/18, k.o. Postojna (2490), letnik 1979, (tablica Mors 20967), id. št. v celoti 2490-8-25. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2010, od 8. do 9. ure, – 28. 4. 2010, od 15.30 do 16.30. b) Izklicna cena: 63.400,00 eurov. 7. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 3185, zkv. 3095, k.o. Postojna (2490), letnik 1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti 2490-748-10. a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2010, od 9. do 10. ure, – 29. 4. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 52.200,00 eurov. 8. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi na naslovu Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/1, zkv. 2982, k.o. Postojna (2490), letnik 1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti 2490-753-3. a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2010, od 9. do 10. ure, – 29. 4. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 58.400,00 eurov. 9. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno), v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po katastru 51,80), v stanovanjski stavbi na naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na parc. št. 3196/2, zkv. 3017, k.o. Postojna (2490), letnik 1957, (tablica Mors 25620), id. št. v celoti 2490-752-8. a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2010, od 9. do 10. ure, – 29. 4. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 59.800,00 eurov. 10. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno), v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc. št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna (2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id. št. v celoti 2490-756-6. a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2010, od 9. do 10. ure, – 29. 4. 2010, od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 101.000,00 eurov. 11. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno), v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št. 423/5, zk. podvložek 3444/8, k.o. Postojna (2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686), id. št. v celoti 2490-475-6. a) Ogled stanovanja: – 21. 4. 2010, od 14. do 15. ure, – 28. 4. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 57.300,00 eurov. 12. Trisobno stanovanje št. 12 (prazno), v II. nad., v skupni izmeri 71,90 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu kidričevo naselje 24, Postojna, ležeči na parc. št. 3343, zk. podvložek 3342/12 k.o. Postojna (2490), letnik 1963, (tablica Mors 20591), id. št. v celoti 2490-208-12. a) Ogled stanovanja: – 21. 4. 2010, od 14. do 15. ure, – 28. 4. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 64.500,00 eurov. B) Objekti: 1. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/1, posl. st., v izmeri 3 m2, dvorišče, v izmeri 16.713 m2, parc. št. 2071, posl. st., v izmeri 5241 m2, parc. št. 2072, posl. st., v izmeri 1.966 m2, in 1 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 1.223.000,00 eurov. 2. Objekti in zemljišča v Teh. remontnem zavodu Slovenska vas v Brežicah, parc. št. 2069/2, dvorišče, v izmeri 8.591 m2, parc. št. 2076, posl. st., v izmeri 87 m2, parc. št. 2077, posl st., v izmeri 84 m2, parc. št. 2078, posl. st., v izmeri 559 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 263.000,00 eurov. 3. Skladiščno proizvodna hala v Teh. remontnem zavodu Slov. vas v Brežicah, parc. št. 2069/4, dvorišče, v izmeri 3.157 m2, parc. št. 2068, posl. st., v izmeri 852 m2, 1 sorazmernega deleža parc. št. 2069/3, dvorišče, v izmeri 1.010 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas, (šifra k.o. 1310), do celote. a) Izklicna cena: 271.000,00 eurov. Iz potrdila o namenski rabi Občine Brežice št. 35010-850/2009 z dne 7. 10. 2009 izhaja, da se stavbna zemljišča v Brežicah nahajajo na območju gospodarske cone in da so objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo. Ogled nepremičnin je možno izvesti samostojno ali ob predhodni najavi z vodenjem, na tel. 041/397-954. 4. »Poslovno trgovski center Ideal v Ribnici oziroma nekdanji Dom JLA v Ribnici«, objekta (ID 984, št. dela stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 7/2, dvorišče, v izmeri 376 m2, objekta (ID 87, št. dela stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 9/2, posl. st., v izmeri 1.528 m2, objekta (ID 993, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/2, funk. objekt v izmeri 13 m2, objekta (ID 1311, št. dela stavbe 1) s pripadajočo parc. št. 12/1, dvorišče, v izmeri 1.858 m2, parc. št. 12/3, dvorišče, v izmeri 38 m2, objekt (ID 961, št. dela stavbe 1), s pripadajočo parc. št. 7/4, igrišče, v izmeri 1.967 m2, k.o. Ribnica (1625), vse ZKV 1798. (Občina je pooblastila Ministrstvo za obrambo, da izvaja prodajo nepremičnin v celoti, kontaktna oseba za ogled je dosegljiva na tel. štev. 01/837-2028, za predhodno najavo ogleda). a) Izklicna cena: 1.246.000 eurov. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ribnica št. 3501-0400/2009 z dne 1. 9. 2009 izhaja, da so navedena zemljišča – centralne funkcije v naselju in se nahajajo na območju javne infrastrukture R7/CI, da parc. št. 12/2 in 12/3 ležita v območju evidentirane kulturne dediščine in da parc. št. 7/4 leži v varnostnem pasu državne ceste. Kupec se z nakupom navedenih nepremičnin zaveže, da bo dopustil dostop oziroma neovirano uporabo delov parc. št. 12/1 in 12/3 v korist gospodujočih zemljišč, parc. št. 2/15, 2/17, 2/14, 2/16, 2/13, 2/10, 2/9, 2/8, 2/6 in 2/5, za vse v širini 4 m od meje z navedenimi parcelami. Stvarna služnost v korist gospodujočih zemljišč bo ustanovljena s samo prodajno pogodbo. IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 12. 4. 2010 do 10. 5. 2010, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Nekatera stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 100.000,01 EUR do 300.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 301.000 EUR naprej za 600,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-65000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-65000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 10. 5. 2010, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 11. 5. 2010«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 11. 5. 2010, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.