Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Ob-2540/10 , Stran 797
– Poslovno sporazumevanje in vodenje, – Ekonomika in management podjetij, – Strokovna terminologija v tujem jeziku, – Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije, – Gojenje gozdov s fitocenologijo, – Gojenje gozdov z načrtovanjem, – Gozdni proizvodi, – Gozdne tehnologije in organizacija del v gozdu, – Lovstvo, – Človek in gozd, – Gozdna ekologija, – Urejanje gozdnate krajine, – Lesni proizvodi, – Lovsko načrtovanje, – Semenarstvo, drevesničarstvo in hortikulturne ureditve. Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede: – Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj. – Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole). – Izobrazbe – (Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja gozdarstvo in lovstvo – Uradni list RS, št. 22/10). Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.