Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

SV 255/10 Ob-2180/10 , Stran 621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 255/10 z dne 11. 3. 2010, je bilo enosobno stanovanje št. 115, v 9. etaži, s shrambo št. 115, v 1. etaži, v skupni izmeri 46.30 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 1725-218-115, ki se nahaja v stavbi, na naslovu Slovenska cesta 55/A, Slovenska cesta 55/B in Slovenska cesta 55/C v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2435/1, 2435/2 in 2435/3 k.o. 1725 Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Luke Pengova, Slovenska cesta 55/A, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991 in zemljiškoknjižnega dovolila, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR s pp.