Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 106/10 Ob-1398/10 , Stran 255
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 106/10 z dne 29. 1. 2010, je bila nepremičnina, to je dvosobno stanovanje, v 1. nadstropju, večstanovanjske hiše v Mariboru, Goriška ulica 4, stanovanje številka 7, v skupni izmeri 65,92 m2, s pripadajočim deležem skupnih prostorov stavbe in skupnih delov stavbe, stoječe na parceli številka 176, pripisane pri vložku številka 1305, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Fehrata Lalića, Goriška ulica 4, 2000 Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4. 2001, sklenjene med njim kot kupcem in med Maksom Marohom, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika – zastavitelja Fehrata Lalića, v višini 85.000,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 28. 2. 2030, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika.

AAA Zlata odličnost