Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 77/2010 Ob-1331/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 77/2010 z dne 28. 1. 2010, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 2155-883-34, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Dežmanova ulica 3, 4248 Lesce, identifikacijska številka stavbe 00883, ki stoji na parc. št. 90/20, ki je pripisana pri vl. št. 1661, k.o. Hraše - 2155, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno s strani zastavitelja Sovič Marka, stanujoč Planinska 9, 4248 Lesce, v korist Unicredit Banke Slovenije d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 31. 1. 2030.

AAA Zlata odličnost