Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 58/10 Ob-1330/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 58/10 z dne 29. 1. 2010, je bilo stanovanje v izmeri 49,10 m2, v stanovanjski stavbi Kovaška ulica 1, 4290 Tržič, s številko stavbe 506, v k.o. Tržič, stoječi na parc. št. 257/2, k.o. Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, last Marije Kolar in Suzane Kolar Oljačić, obe Kovaška ulica 1, 4290 Tržič, vsake do polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2001, zastavljeno v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5, matična številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 7,30% letno nominalno, z odplačilom v 216-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade do dne 31. 1. 2028, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost