Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 105/10 Ob-1329/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, SV 105/10 z dne 29. 1. 2010, je stanovanje št. 16, v izmeri 46,13 m2, z ident. št. 2100-251-16, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Gradnikova ulica 3, Kranj, ki stoji na parc. št. 884/8, k.o. Kranj, last zastaviteljev Davida Bizjaka, Vrečkova ulica 9, 4000 Kranj, in Martine Omejec, Studenčice 48, 1215 Medvode, vsakega do 1, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 1. 2010, s prodajalko Darjo Florjančič, zastavljeno v korist upnice NLB d.d. Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje terjatve v višini 63.000,00 EUR, z obrestno mero: 6 mesečni Euribor in fiksni pribitek v višini 2.35% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 31. 1. 2040.

AAA Zlata odličnost