Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 78/2010 Ob-1327/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 78/2010 z dne 28. 1. 2010, sta bili nepremičnini z ident. št. 1739-1169-35 in ident. št. 1739-1169-53, na naslovu Ulica Bratov Učakar 24, Ljubljana, ki se nahaja na parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljeni na podlagi prodajne pogodbe, z dne 4. 6. 2008, last zastaviteljev, vsakega do 1 Barbare Strehovec Franetič in Aleša Franetiča, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar 24, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost