Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 92/10 Ob-1318/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, iz Kranja, SV 92/10 z dne 28. 1. 2010, je dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 12, v izmeri 68,71 m2, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe, z naslovom Tavčarjeva ulica 22, Kranj, z ident. št. stavbe 740, stoječe na parc. št. 11, k.o. Kranj, last zastaviteljev Gregorja Morela Kobetiča, Planina 9, 4000 Kranj, in Nine Rogina, Šorlijeva ulica 39, 4000 Kranj, vsakega do 1 na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 27. 1. 2010, z Igorjem Ravnikom, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje terjatve višini 58.500,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 2.40-odstotnih točk letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 28. 2. 2035.

AAA Zlata odličnost