Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

SV 595/09 Ob-8554/09 , Stran 26
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-595/09, z dne 29. 12. 2009, je bilo stanovanje št. 4 v prvem nadstropju, v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka, stoječi na parceli št. 4230/14, katastrska občina (2501) Petelinje, last zastavitelja po imenu Sergej Boštjančič, stanujočega Levstikova ulica 11, Pivka, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 3% letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 12. 2034.

AAA Zlata odličnost