Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 1 Ob-8611/09 , Stran 15
Zavod Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (v nadaljevanju: Zavod), Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, na podlagi 7. in 22. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda ter v skladu s 17. členom Statuta zavoda, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja zavoda. Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje, določene v Statutu zavoda: – ima doktorat na področju delovanja zavoda, – ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, – ima izkušnje z vodenjem raziskovalnih projektov, – izkazuje aktivno znanje angleškega jezika. K prijavi mora kandidat predložiti naslednje: – dokazila o izpolnjevanju pogojev, – življenjepis, – utemeljitev prijave. Kandidati pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili na naslov: Center odličnosti nizkoogljične tehnologije, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Za javni razpis: Direktor CO NOT«, v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila. Direktorja imenuje Svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem vseh ustanoviteljev. Mandat direktorja traja štiri leta. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Informacije so kandidatom na voljo pri Maši Jezernik, po tel. 01/476-04-44 ali po elektronski pošti: masa.jezernik@ki.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti