Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Ob-8569/09 , Stran 14
Nadzorni svet na podlagi 21., 22., 23. in 26. člena Statuta za imenovanje predsednika uprave s štiriletnim mandatnim obdobjem od 22. 3. 2010 do 22. 3. 2014 z možnostjo ponovnega imenovanja objavlja javni razpis za delovno mesto predsednika uprave (m/ž). Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri. 2. Pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnim mestih. 3. Znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika. 4. Sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo. Vlogi je potrebno priložiti, poleg pisne prijave s kratkim življenjepisom(CV) in poslovnim programom za obdobje štirih let, še naslednja dokazila: – dokazila in izjavo v skladu s 255. členom ZGD-1 (potrdilo o nekaznovanosti; dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku; izjava kandidata, da ni bil obsojen na plačilo odškodnine upnikom; izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; izjava kandidata, da kot ev. član uprave podjetja, nad katerim je bil uveden stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu ZFPP od); – overjeno diplomo o izobrazbi; – potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega ali nemškega jezika, ki ga izda jezikovna šola ali fakulteta. Potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo, da kandidat-ka ni v kazenskem postopku ne sme biti starejše od meseca dni, od dneva objave. Izbranega predsednika uprave družbe imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne prijave z življenjepisom, poslovnim programom in dokazili morajo kandidati poslati v roku 15 dni od objave razpisa, priporočeno v zaprti ovojnici z oznako: »Za nadzorni svet – razpis za predsednika uprave – Ne odpiraj«, na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana. O izboru bo nadzorni svet Elektro Ljubljana, d.d., kandidate obvestil v osmih dneh po sprejeti odločitvi oziroma po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. Nadzorni svet si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

AAA Zlata odličnost