Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 100-43/2009/2 Ob-8559/09 , Stran 14
Razpisna komisija Občine Radeče na podlagi sklepa 21. redne seje občinskega sveta z dne 22. 12. 2009, 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče ter 13. člena Statuta javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče. Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – višja strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih mestih, – da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – da predloži program razvoja javnega zavoda. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega mesta: – fotokopija dokazila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopija diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izdaja Ministrstvo za pravosodje), – izjava ali potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (potrdilo izdaja krajevno pristojno sodišče). Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Za razpisno komisijo direktor JZ KTRC«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi. Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. S kandidatom/ko bo delovno razmerje sklenjeno za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti