Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 003/10 Ob-8620/09 , Stran 1
V javnem razpisu za izbor izvajalcev za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 11. 12. 2009, se v 9. točki popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi: 9. Razpisni rok Razpis se začne 11. 12. 2009 in se zaključi 6. 2. 2010. V tretjem odstavku 11. točke se popravi datum in se pravilno glasi: 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – do 6. 2. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-UM-2010 in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja in podpodročja (npr. intermedijska umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Popravi se datum v točki 11.2 in se pravilno glasi. 11.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 2. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Popravi se datum v 14. točki razpisa in se pravilno glasi: 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 2. 2010. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost