Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Št. 004/10 Ob-8619/09 , Stran 1
V javnem razpisu za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v obdobju 2010–2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-VP-2010-2013), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z dne 4. 12. 2009, se v 12. točki, popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi: 12. Razpisni rok Razpis se začne 4. 12. 2009 in zaključi 30. 1. 2010. V točki 14.1 se v prvem stavku tretjega odstavka popravi datum zaključka razpisa tako, da pravilno glasi: Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 30. 1. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-VP-2010-2013, z obvezno navedbo razpisnega področja in podpodročja (npr. uprizoritvena umetnost – avtorski opus). V točki 14.2 se v prvem stavku popravi datum zaključka razpisa tako, da glasi: 14.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. V točki 17 se v prvem stavku popravi datum pričetka odpiranja vlog tako, da glasi: 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 4. 2. 2010.

AAA Zlata odličnost