Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

Ob-8567/09 , Stran 1
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa »Znanje uresničuje sanje«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/09 z dne 22. 5. 2009. 1. Preambula javnega razpisa se na koncu za vejico dopolni z naslednjim besedilom: »Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-1-MDDSZ o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 21. 5. 2009, Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-2-MDDSZ o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 12. 8. 2009, Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-3-MDDSZ o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 8. 10. 2009 in Odločbe št. OP RČV/1/2/03/-4-MDDSZ o spremembi in dopolnitvi odločbe št. OP RČV/1/2/03/-0-MDDSZ z dne 5. 11. 2009,« 2. V točki 3. Predmet javnega razpisa se spremeni naslednje: – besedilo 3. točke drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »3. priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij,«; – besedilo 4. točke drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »4. postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij.«; – v tretjem odstavku se za besedo »imajo« doda beseda »lahko«; – v šestem odstavku se na koncu za piko doda naslednje besedilo: »Zavod za celoten izkazan in potrjen znesek računa oziroma upravičenega stroška vlagatelja po zakonsko določeni stopnji obračuna in plača akontacijo dohodnine na račun pristojnega davčnega urada, kar pomeni, da se vrednost potrjenega zahtevka vlagatelja na zahtevku za sofinanciranje poveča za navedeno akontacijo dohodnine.« – v sedmem odstavku se tretja alinea črta; – besedilo trinajstega odstavka z naslovom Programi nacionalnih oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij se spremeni tako, da se glasi: »Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Državnem izpitnem centru. Postopke pridobivanja temeljnih poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo centri, ki jih je pooblastil minister za promet.«; – v štirinajstem odstavku se besedilo »o uspešni zaključeni pripravi in potrdilom« črta. 3. V točki 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se spremeni naslednje: – v prvem odstavku se za besedo »imajo« doda beseda »lahko«, beseda »spodaj« pa se nadomesti z besedo »zgoraj«. 4. Točka 6. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja se spremeni tako, da se drugi odstavek glasi: »Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za javni razpis »Znanje uresničuje sanje«, znaša skupaj 6.250.000 EUR, in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 5.312.500 EUR, kar predstavlja 85% vrednosti in sredstev slovenske udeležbe v višini 937.500 EUR, kar predstavlja 15% vrednosti. Prijavitelji lahko za iste programe izobraževanja ali usposabljanja pridobijo sredstva le iz enega javnega razpisa. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje, kar pomeni nenamensko porabo sredstev in posledično vračilo dodeljenih sredstev.« 5. V točki 14. Mehanizmi nadzora se v drugem odstavku beseda »sofinanciranj« nadomesti z besedo »sofinanciranju«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti