Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3816. Popravek Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj, stran 10412.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj
V Odloku o javnem redu v Mestni občini Kranj se v 6. členu popravi stavek tako, da se glasi:
»Ni dovoljeno voditi živali, razen službenih psov ali psov vodičev na javne površine, kjer je to z označbo prepovedano.«
V drugem odstavku 8. člena se popravi druga alineja tako da se črta in se glasi:
»Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz
– 2., 3. in 4. točke 3. člena;
– 6. ali 7. člena
so pristojni medobčinski redarji.«
V tretjem odstavku 8. člena se popravi četrta alineja tako, da se glasi:
»– 5. člena;«
9. člen se popravi tako, da se glasi:
»Za prekršek, določen v 2. členu, 1. točki 3. člena ali 4. členu, se kaznuje:
– pravna oseba z globo 1.400 EUR;
– samostojni podjetnik-posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z globo 700 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika se kaznuje za prekršek z globo 300 EUR, če se kršijo določila:
– 2. člena;
– 1. točke 3. člena;
– 4. člena.
Posameznik se kaznuje za prekršek z globo 100 EUR, če se kršijo določila od 2. do 7. člena.«
Št. 223-1/2010-46/16
Kranj, dne 18. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost