Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1187. Popravek Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice, stran 3672.

P o p r a v e k
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/07 z dne 2. 3. 2007, se v prvi alineji 49. člena beseda »in« nadomesti z besedo: »ali«, v drugi alineji 49. člena odloka pa se beseda »ter« nadomesti z besedo »ali«.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.