Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

968. Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, stran 2800.

T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09)
(1) Zaradi uskladitve tekstualnega dela z grafičnim delom OPN se:
– v prvi alineji 122. člena se namesto DT6-OPPN našteje DT6-OPPN1, DT6-OPPN2;
– v prvi alineji 136. člena se namesto EUP SE5 napiše EUP SE5-OPPN;
– v tretji alineji 146. člena popravi napačen zapis zaklepaja pri oznaki za EUP LV1-V iz (LV1-V9 v (LV1-V);
– v 156. členu tretji odstavek, oznaka DS2-V se popravi v DS3-V;
– v 157. členu oznaka za EUP SE-V popravi v EUP SL-V;
– v prvem odstavku 158. člena doda oznaka za EUP GS3-V;
– v 161. členu se doda CE3-VI in CE2-V in zbriše CE2-VI;
– v 177. členu doda nova alineja: PEUP DT8-T – Trška enota ob novem hotelskem kompleksu;
– v drugi alineji petega odstavka prve točke 186. člena oznaka PEUP SE2-S-2 popravi v: SE3-S-2;
– v 210. členu oznaka EUP DS3-KA popravi v: DS6-KA;
– v 222. členu dodata novi alineji: PEUP DT3-Z – Zelene površine ob novi obvoznici in PEUP D1-Z – Zelenice ob Sušici;
– v tretji alineji 226. člena oznaka EUP DP4-PR popravi v: DP3-PR;
– v drugem odstavku prve točke 245. člena odloka: v oklepaju za nazivi EUP BU1-V, BU2-V doda BU3-V, oznaka za EUP MV-V popravi v MV1-V, oznaka za EUP PH-V popravi v PH1-V, oznaka za EUP PT-V popravi v PT1-V, oznaka za EUP KP-V popravi v PO-V, oznake za EUP SŽ1-V, SŽ2-V, SŽ3-V, SŽ4-V, SŽ5-V, SŽ6-V in SŽ7-V popravijo v SZ1-V, SZ2-V, SZ3-V, SZ4-V, SZ5-V, SZ6-V in SZ7-V, črta oznaka za EUP DP3-V;
– v prvi točki 254. člena odloka: dodajo nazivi za EUP: LV-SA, MV-SA, VR-SA, PH-SA.
(2) Zaradi uskladitve izvedbenega grafičnega dela s tekstualnim delom OPN se:
– na listu št. 2 oznaka za EUP SOG-VI popravita v SOG1-VI;
– na listu št. 7 oznaka za EUP PH1 popravi v PH1-V;
– na listu št. 8 oznaka za EUP DT-PO popravi v DT10-PO, oznaka za PEUP DT1-C2 popravi v DT1-CE2, oznaka za PEUP DT1-C3 popravi v DT1-CE3, oznaka za PEUP DT1-PA ob kopališču popravi v DT1-PA-1, oznaka za PEUP DT1-PA ob kulturno-kongresnem centru popravi v DT1-PA-2, oznaka za PEUP DT8-OPPN-3 popravi v DT8-OPPN, oznaka za EUP DT9A-OPPN popravi v DT9-OPPN;
– na listu št. 13 oznaka za EUP DT9A-OPPN popravi v DT9-OPPN, oznaka za EUP SE-V popravi v SL-V;
– na listu št. 15 oznaka EUP DO-SA popravi v LU-SA;
– na listu št. 20 oznaka EUP NG-V popravi v NG-VI;
– na listu št. 21 oznaka EUP VE-SA za vas Verdun popravi v VE-V.
(3) Zaradi napake pri izrisu izvedbenega grafičnega dela OPN:
– se na listu št. 7 za zemljišče s podrobnejšo namensko rabo SK v neposredni bližini PH2-PR se doda oznaka PH-SA;
– se na listu št. 8 v EUP DT1 za zelenici ob Sušici s podrobnejšo namensko rabo ZD dodata oznaki za PEUP: DT1-Z;
– se na listu št. 8 v EUP DT6 vzhodno od PEUP DT6-S doda oznaka za PEUP: DT6-OPPN;
– se na listu št. 13 za zemljišče s podrobnejšo namensko rabo Av v neposredni bližini EUP VR5-V doda oznako VR-SA;
– se na listu št. 14 in 24 za zemljišče s podrobnejšo namensko rabo A v neposredni bližini VE-V doda oznako VE-SA;
(4) Zaradi uskladitve izrazov v tekstualnem delu OPN z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) se v prvem odstavku 171., 180., 198., 213., 220. in 229. člena izrazu »zahtevnih objektov« doda izraz » in manj zahtevnih objektov« ter v 271. členu se izrazu enostavnih objektov doda nezahtevnih in enostavnih objektov.
(5) Zaradi napake pri številčenju PIP enot v tekstualnem delu se v naslovu 206. člena A6 spremeni v B6.
(6) Zaradi tehnične napake pri izrisu v grafičnem delu dokumenta:
– na listu 3 – v navezavi na EUP SO-SA se ureditev EUP SO-SA razširi na del parcele 675/13 k.o. Gorenje Polje s podrobnejšo namensko rabo A;
– na listu 13 – v navezavi na EUP DS1-V se ureditev EUP DS1-V razširi na del parcele 22/1 k.o. Dobindol s podrobnejšo namensko rabo SK.
Št. 3500-0021/2006-05-12
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.