Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5685. Sklep o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana, stran 16676.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. seji dne 16. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana
1. člen
V 27. členu se spremeni besedilo »Širina enojnega groba je od 0,8 m do 0,9 m. Širina dvojnega groba je od 0,9 m do 1,8 m. Širina otroškega groba je 0,8 m. Dolžina enojnih, dvojnih grobov je 2,1 m, otroških do 1,5 m. Žarni grobovi so široki 0,7 m in dolgi od 1 m do 1,3 m.« tako, da se da se glasi: »Širina enojnega groba je 0,90 m. Širina dvojnega groba je 1,80 m. Dolžina enojnih in dvojnih grobov je 2,1 m. Širina žarnega groba je 1 m, dolžina 1,2 m.«
2. člen
V 34. členu se spremeni besedilo »Najemnina za grobni prostor se plačuje dvakrat letno« tako, da se glasi »Najemnina za grobni prostor se plačuje enkrat letno«.
3. člen
V 42. členu se besedilo spremeni v celoti tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 2.500,00 EUR se kaznuje upravljavec, če opusti predpisana ravnanja iz 35. člena in če ne izpolnjuje dolžnosti iz 38. in 39. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo do 90,00 EUR se kaznuje za prekršek oseba, ki krši določila 37. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 900,00 EUR se kaznuje za prekršek kršitelj in najemnik groba, ki krši določila 27. člena tega odloka.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18-2/10 OS
Velika Polana, dne 16. decembra 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost