Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5684. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana, stran 16675.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 30. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
1. člen
Za podžupana Občine Velika Polana imenujem Jerebic Alojza, roj. 25. 3. 1946, stalno stanujoč v Veliki Polani 74, 9225 Velika Polana.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan pooblasti. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01-2010-Ž
Velika Polana, dne 20. oktobra 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost