Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5681. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, stran 16674.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 6. člena Statuta Očine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. seji dne 16. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
1. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenih izvedbenih prostorskih aktov je utemeljen na podlagi Sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 53/08).
3. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3231, vse parcele so k.o. Velika Polana.
4. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju se prepove:
– parcelacija zemljišč ter
– izvajanje gradenj.
5. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo še največ eno leto po uveljavitvi prostorskega akta za ureditveno območje, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta in trajajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-2/10 OS
Velika Polana, dne 16. decembra 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost