Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5672. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana, stran 16663.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
I.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II.
O višini pripadajočih sredstev za tekoče proračunsko leto, po posameznih strankah, odloči občinska uprava z odločbo, na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov zadnjih lokalnih volitev, upoštevajoč podatek o predvideni višini sredstev v proračunu občine za tekoče leto in v skladu z zakonom o političnih strankah in pogoji iz drugega in tretjega člena tega sklepa. Strankam se sredstva dodelijo v enkratnem znesku za celotno leto, na njihove račune, v skladu z veljavnim odlokom o proračunu za tekoče leto, najkasneje do 31. 9. za tekoče leto.
III.
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo 1x letno.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10).
V.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04101-1/2010
Sveta Ana, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost