Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5671. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 16662.

Na podlagi 20. in 69. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 2. seji dne 22. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob 18,1541 EUR,
– za družinski grob 28,3907 EUR.
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 56,0565 EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2010, št. 35409-005/2010 (Uradni list RS, št. 98/09).
Št. 35409-002/2010
Sveta Ana, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost