Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5667. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Ana, stran 16657.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sveta Ana
1. člen
V tretjem odstavku 12. člena Statuta Občine Sveta Ana se črta besedilo »Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije,« ter se črtano besedilo nadomesti z besedilom: »Splošni akti občine se objavljajo v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00703-2/2010
Sveta Ana, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost