Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5664. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 16653.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08 in 36/10), 17., 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+------------------------------+---------+
|Vrsta programa        | Cena  |
|               |programa |
|               | v EUR |
+------------------------------+---------+
|1. starostno obdobje 1–3 let –| 458,31 |
|dnevni program        |     |
+------------------------------+---------+
|2. starostno obdobje 3–6 let –| 316,80 |
|dnevni program        |     |
+------------------------------+---------+
|kombinirani oddelki in oddelki| 329,48 |
|3–4 leta           |     |
+------------------------------+---------+
2. člen
Staršem otrok, ki imajo otroke vključene v javne vrtce Občine Slovenske Konjice, in katerim Občina Slovenske Konjice ni dolžna kriti del cene programa, so za lokalno skupnost, ki je zavezanka za doplačilo razlike, cene programov:
+------------------------------+---------+
|Vrsta programa        | Cena  |
|               |programa |
|               | v EUR |
+------------------------------+---------+
|1. starostno obdobje 1–3 let –| 481,23 |
|dnevni program        |     |
+------------------------------+---------+
|2. starostno obdobje 3–6 let –| 332,64 |
|dnevni program        |     |
+------------------------------+---------+
|kombinirani oddelki in oddelki| 345,96 |
|3–4 leta           |     |
+------------------------------+---------+
3. člen
Za varstvo otroka nad 9 ur dnevno vrtec staršem zaračuna ceno 9,32 EUR za vsako začeto uro, razen staršem, pri katerih traja odsotnost več kot 9 ur dnevno, zaradi vožnje na delo in iz dela, ali zaradi deljenega delovnega časa, kar dokazujejo s potrdilom delodajalca.
4. člen
Mesečni znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov je 29 EUR oziroma 1,45 EUR dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 1. člen Sklepa od določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice št. 011-0058/2008-1 (Uradni list RS, št. 116/08) ter 4. in 5. člen Sklepa o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice št. 032-01-0001/2004-10014/3 (Uradni list RS, št. 59/04).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 12. 2010 dalje.
Št. 011-0070/2010-2(120)
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost