Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5661. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v odbodbju januar–marec 2011, stran 16652.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v odbodbju januar–marec 2011
I.
V letu 2011 se financiranje funkcij Mestne občine Slovenj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2011.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2011.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 410-146/2010
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost