Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5659. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011, stran 16651.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj, povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2011.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica, na dan 1. 1. 2011, znaša 854,45 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, na dan 1. 1. 2011, znašajo:
– za individualno komunalno rabo = 44,69 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 69,03 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2011:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 8,99 EUR/m2,
– za ostala naselja = 6,00 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega Sklepa se preneha uporabljati Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09).
Št. 351–0103/2010
Sevnica, dne 17. decembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost